26.06.2017.

Konstituirano Općinsko vijeće Općine Tkon

.Uz nazočnost ovlaštenika predstojnika Ureda Državne uprave u Zadarskoj županiji Mate Kutleše dipl. iur. dana 23. lipnja 2017. godine konstituirano je Općinsko vijeće Općine Tkon. Na konstituirajućoj sjednici za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Branko Smoljan, a za potpredsjednika je izabran Nikola Ugrinić.

Općinsko vijeće Općine Tkon ima 9 članova i to:

1. BRANKO SMOLJAN
2. NIKOLA UGRINIĆ
3. ANDREA UGRINIĆ GOTOVINA
4. ANĐELO PALAŠKOV
5. STEFANI PRIBILOVIĆ
6. mr. sc. BORIS KATIČIN
7. ANDRIJA ŠANDRIĆ
8. SILVANA JAKOVLJEV
9. LEON RUDIĆ