05.05.2017.

Kandidacijske liste i zbirne liste – lokalni izbori

Pravovaljana kandidacijska listu za izbor članpva općinskog vijeća općine Tkon