26.04.2017.

OBAVIJEST O DEŽURSTVIMA IZBORNOG POVJERENSTVA I PODNOŠENJU KANDIDATURA

Općinsko izborno povjerenstvo nadležno za provedbu lokalnih izbora i za provedbu izbora za vijeća mjesnih odbora dežurati će radi predaje kandidatura, u sljedećim terminima:

ZGRADA OPĆINE TKON (OPĆINSKA VIJEĆNICA):

29.04.2017. (SUBOTA) OD 09.20  DO 13.00 SATI
30.04.2017. (NEDJELJA) OD 09.20 DO 13.00 SATI
01.05.2017. (PONEDJELJAK) OD 09.20 DO 13.00 SATI
03.05.2017. (SRIJEDA) OD 14.45 DO 20.00 SATI
04.05.2017. (ČETVRTAK) OD 14.45 DO 24.00 SATI

ZGRADA OPĆINSKOG SUDA U ZADRU (uz najavu na kontakt telefon):
02.05.2017. (UTORAK) OD 08.00  DO 14.00 SATI
03.05.2017. (SRIJEDA) OD 08.00 DO 14.00 SATI
04.05.2017. (ČETVRTAK) OD 08.00 DO 14.00 SATI

Uz kandidacijske liste potrebno je predati (na propisanim obrascima) i:

- Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe
- Očitovanje kandidata o prihvaćanju kandidature
- Potreban broj potpisa birača 
- Potvrdu o podacima iz kaznene evidencije

Potreban broj potpisa:
- Za kandidaturu za općinskog načelnika i zamjenika – najmanje 80 potpisa birača
- Za kandidacijsku listu grupe birača za članove Općinskog vijeća Općine Tkon – najmanje 50 potpisa birača
- Za kandidacijsku listu grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora Tkon – najmanje 20 potpisa birača
- Za kandidacijsku listu grupe birača za članove vijeća mjesnog odbora Ugrinić – najmanje 10 potpisa birača

Kontakt telefoni:
Vladimir Rončević, predsjednik izbornog povjerenstva, mob: 098 1810 709
Katarina Zdunić, izborno povjerenstvo, mob: 091 531 8494

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO