21.02.2017.

Poziv za podnošenje prijave za razrez općinskih poreza

Jedinstveni Upravni odjel Općine Tkon, na temelju Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“, broj: 115/16) i Odluke o općinskim porezima Općine Tkon («Službeni glasnik» Zadarske županije broj 17/2015, 20/2015., 10/2016. i 14/2016.) objavljuje Poziv za podnošenje prijave za razrez općinskih poreza Općine Tkon za 2017. godinu.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe da, u skladu s Odlukom o općinskim porezima Općine Tkon, do 31.ožujka 2017.godine dostave prijavu za razrez općinskih poreza:
•    porez na kuće za odmor 

POREZ NA KUĆE ZA ODMOR
Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima („Narodne Novine“, broj: 115/16) i člankom 8. Odluke o općinskim porezima Općine Tkon («Službeni glasnik» Zadarske županije broj 17/2015, 20/2015., 10/2016. i 14/2016.) propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Tkon.
Člankom 49. Zakona o lokalnim porezima određeno je da obveznik poreza na kuće za odmor mora nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalazi taj objekt te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obvezniku. Navedene podatke treba dostaviti do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

NOVČANE KAZNE
Za nepodnošenje prijave propisana je u članku 56. Zakona o lokalnim porezima novčana kazna u visini od 2.000,00 do 25.000,00 kn za pravnu osobu i od 100,00 do 5.000,00 kuna za fizičku osobu, odnosno od 1.000,00 do 10.000,00 kn za odgovornu osobu u pravnoj osobi. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti na Internet stranici Općine Tkon (http://tkon.hr/dokumenti/obrasci)
Popunjena prijava dostavlja se na adresu Općina Tkon, Mulina 7, 23212 Tkon, 
na e-mail: margarita@tkon.hr
ili na fax: 023/285-304