03.02.2017.

Obavijest o odvozu krupnog otpada sa područja Općine Tkon

O odvozu krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Tkon

Obavještavaju se mještani Općine Tkon da će se dana 04.02.2017. – subota vršiti odvoz krupnog otpada sa područja Općine Tkon.

Kontejner za krupni otpad nalazit će se kod Vatrogasnog doma u Tkonu te molimo mještane da tokom dana dovezu krupni otpad na lokaciju.

Mještani koji nisu u mogućnosti sami dovesti krupni otpad, molimo da ga odlože ispred svojih kućnih ulaza, a na način da ne ometaju promet i prolaz pješaka.

Molimo da se krupni otpad zasebno razvrsta: metal, tekstil, staklo, drvo.

JKU „PRVENJ“
Ravnatelj:
Dino Smoljan, v.r.

Tkon, 03. veljače 2017.